De leraren hebben een cruciale rol bij Winford. Zij coachen en begeleiden de leerlingen en hiervoor worden ze van tevoren speciaal opgeleid.

In het reguliere onderwijs hebben docenten vaak geleerd om voor groepen te staan en te doceren. Terwijl bij Winford een goed samenspel tussen de leraar en leerling een vereiste is. Zeker naarmate het leertraject vervolgd en leerlingen steeds meer de regie krijgen over het eigen leerplan. De leraar richt zich dan meer op de uitdaging, inspiratie en motivatie van de leerling.

De mentor sluit dagelijks de dag af met de leerling op individuele basis. Samen wordt er gekeken naar de voortgang en vervolgplannen voor gemaakt.

De tweejarige brugklas

Als de leerlingen van het basisonderwijs in de 2-jarige brede brugklas komen zullen ze moeten wennen aan het voortgezet onderwijs. De leraar zal ze stimuleren in het ontwikkelen van de individuele leerroute, waarbij ze vakken kunnen volgen op verschillende niveaus en in verschillend tempo. De leerlingen zitten niet gevangen op één weg, maar kunnen verschillende afslagen nemen en daarin motiveren de leraren hen. Aan het eind van het tweede jaar wordt dan in samenspraak met de leerling en de ouders de definitieve keuze gemaakt voor een afstudeerrichting.

Individuele leerroute

De docenten dagen de leerlingen uit en iedere leerling heeft een individuele leerroute zodat vakken op verschillende niveaus en tempo gevolgde kunnen worden. Het onderwijs is daarmee maatwerk. Speciaal gericht op het niveau, de ambitie en de kwaliteiten van de individuele leerling.

Talentontwikkeling

Op Winford Breda kan een leerling zijn talenten ontdekken en wordt hij daarbij gecoacht door de leraren. De klassen zijn klein en de leraren krijgen de tijd en ruimte om aandacht te geven aan de talenten en de sociaal emotionele ontwikkeling van de individuele leerling.

De leraar stippelt samen met de leerling een leerroute uit, waardoor de eigen verantwoordelijkheid van de leerling kan groeien.

Faciliteiten

De school is speciaal ingericht zodat de leraar de mogelijkheden heeft om tot de beste ontwikkeling te komen. Ook digitaal is hiervoor gezorgd. Iedere leerling heeft een Ipad en een online leeromgeving. De leraar combineert leren uit een boek met online leren in een persoonlijke en besloten leeromgeving. Dit stelt de leraar in staat om precies te volgen waar de leerlingen zijn en hoe ze presteren. De technologie is een verlengde van de leraar en het helpt mee de leerling voor te bereiden op de toekomst

Ruimte voor eigen scholing

De leraar is continu bezig met het zelf ontwikkelen, verbreden of verdiepen van de lesstof en heeft hier zelf de regie in. Het doel is uiteindelijk om een leerling goed en met voorsprong af te leveren bij zijn vervolgopleiding. Bij Winford Breda gaat het niet alleen om het bijbrengen van de lesstof, maar ook om de ontwikkeling van de mens.

De leraren hebben hierdoor de juiste prikkel om het beste uit henzelf te halen en om te blijven innoveren. Uiteraard doen ze dit niet helemaal alleen en werken in teamverband en intensief samen met elkaar, de decaan en de onderwijsdeskundige.

“Als je een leerling op ziet bloeien, dan voel ik mij trots! Het geeft me motivatie en energie. Het daagt me uit om een stapje extra te doen. Dat is ook de reden dat ik het onderwijs ben ingegaan.”