• darkblurbg

Op naar het voortgezet onderwijs

De basisschool zit erop. Je gaat naar de brugklas. En dan komt de vraag passen wij, jij en Winford Academy bij elkaar? Krijg je dat warme gevoel dat je op de juiste plaats zit? Op Winford Academy vind je al snel jouw eigen weg. We zijn een overzichtelijke school die werkt in kleine leergroepen. Als je naar huis gaat dan heb je geen tas vol met huiswerk want je doet bijna alles op school. We zijn een creatieve school en hebben niet alleen theorie maar ook leuke praktische vakken.

Waarom tweejarige brugperiode?

De achterliggende gedachte is dat het Winford Academy ervan overtuigd is dat een kind zich na groep 8 nog verder ontplooit en ontwikkelt. Van veel leerlingen is na groep 8 nog niet duidelijk met welke leerweg zij het best tot hun recht komen. In de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs verandert er namelijk nog veel bij kinderen.

 • Door de tweejarige brugperiode hebben leerlingen met onlogisch schooladvies de kans zich gedurende twee jaar nog verder te ontwikkelen en op te stromen naar een hogere of andere -leerweg.
 • In een tweejarige brugklas kunnen leerlingen zich optrekken aan het hogere niveau. Leerlingen leren van en met elkaar.
 • Door het onderwijs gedifferentieerd aan te bieden stellen wij het direct plaatsen in één homogene leerweg na groep 8 nog even uit.
 • Een tweejarige brugperiode past bij de ontwikkeling van leerlingen omdat iedere leerling de kans krijgt te leren op verschillende niveaus binnen of buiten het curriculum.
 • De tweejarige brugperiode komt tegemoet aan de wenperiode die een leerling nodig heeft nadat de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is gemaakt. Die tijd krijgt iedere leerling dus ook.
 • We werken in de lessen veel aan leervaardigheden voor het vak.
 • Onze toetsen en leerlingvolgsysteem zijn zo ingericht dat deze helpen bij de definitieve keuze.
 • Tenslotte is het van belang dat zowel docent als leerling op maat kunnen werken. We werken daarom met een individuele ontwikkelplannen op vak niveau.

Onze top 10

 1. Je hebt je eigen mentor, dat is je eigen coach die goed in de gaten houdt hoe het met je gaat en wat je nodig hebt.
 2. Je krijgt de ruimte om jezelf te zijn en alle hulp waar nodig.
 3. Niet de klas is één, maar de hele school is één. Daardoor maak je makkelijk vrienden ook al ben je verlegen.
 4. Omdat de lessen anderhalf uur duren, hoef je niet constant naar de docent te luisteren maar ben je ook zelf of samen bezig.
 5. De dagen vliegen om doordat er een fijne sfeer is en als je naar huis gaat, ben je klaar met je werk.
 6. De docenten hebben geduld en leggen je het net zo lang uit tot je het begrijpt. Zij coachen echt en zijn betrokken.
 7. De dagen worden niet alleen gevuld met theorie en het maken van opdrachten, maar er is ook veel ruimte voor creativiteit en eigen initiatief.
 8. Je hoeft niet direct te kiezen voor een leerroute maar je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen. Je hoeft pas na een 2 jarige brugperiode echt te kiezen en je krijgt daarmee de tijd om je talent te ontdekken.
 9. Het schoolgebouw voelt warm en welkom aan, je voelt je er thuis.
 10. De school is goed bereikbaar en dicht bij het centraal station van Breda.