• darkblurbg

Wat staat je te wachten, welke vakken krijg je?

In de brugjaren (ook wel onderbouw genoemd) krijg je:

 • Taal vakken: Nederlands, Engels, Duits, Spaans
 • Exacte vakken: natuur-& scheikunde, biologie, wiskunde
 • Crea vakken: kunst en cultuur, 2 en 3 dimensionaal werken
 • Maatschappelijke vakken: maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde, economie (2e jaar)
 • Persoonlijke ontwikkeling: LOB, mentorlessen
 • ICT: typeles, basis Office
 • De brugperiode wordt in de 4e periode van het tweede leerjaar afgesloten met het organiseren van een evenement door de leerlingen zelf.

In de derde klas havo/vwo heb je verplichte vakken en mag je al een aantal keuzes maken:

 • Taal vakken: Nederlands, Engels,
 • Keuze 1: Duits of Spaans
 • Exacte vakken: natuur-& scheikunde, wiskunde
 • Maatschappelijke vakken: maatschappijleer, geschiedenis, economie
 • Keuze 2: Biologie of Aardrijkskunde
 • Keuze 3: kunst en cultuur 2 en 3 dimensionaal werken, kunst en cultuur media, vormgeving en ict.
 • Persoonlijke ontwikkeling: LOB, mentorlessen

Bovenbouw VMBO, MAVO, HAVO en VWO hebben verschillende profielen. Naast Nederlands en Engels zijn er verplichte vakken en keuzevakken. Afhankelijk van het gekozen profiel stel je samen met jouw mentor je vakkenpakket samen.