De individuele leerroute

Particulier voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is uitdagend en een nieuwe fase in de weg naar volwassenheid. De belangrijkste jaren voor de vorming van uw zoon of dochter.

De individuele leerroute:

  • Vakken op verschillende niveaus en in verschillend tempo volgen.
  • Vakken volgen op eigen niveau zonder ingedeeld te zijn in één stroom binnen VMBO Kader & Gemengd, MAVO, HAVO of VWO
  • Je kan je ontpoppen door talenten te ontwikkelen en te verdiepen in onderwerpen die je belangstelling hebben

Er zijn verschillende leerwegen en niveaus, zoals VMBO, MAVO, HAVO en VWO. Verschillende jongeren, jongvolwassenen of pubers en ook nog eens uit verschillende milieus. Allemaal verschillende karakters met een rugtas aan ervaringen.
Iedere leerling is uniek met eigen talenten, maar krijgt op veel scholen op eenzelfde manier klassikaal les.

Kan je niet goed mee? Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan heeft de docent niet genoeg tijd om extra aandacht te geven. De leerling moet dan misschien blijven zitten of een niveau lager geplaatst worden.
Heeft een leerling een gebrek aan uitdaging? Dan heeft de docent niet genoeg tijd om extra aandacht te geven.
Het onderwijs is ingericht op gemiddeldes en daar kan je hinder van ondervinden, vooral op het vlak van sociaal emotionele ontwikkeling.


Onderwijs is maatwerk

U verwacht dat uw zoon of dochter de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen, in zijn of haar eigen tempo en zonder belemmerd te worden door regels en structuren. Wij begrijpen dat bij Winford en wij spreken de leerlingen juist op hun sterke kanten aan. Onze docenten dagen de leerlingen uit en iedere leerling heeft een individuele leerroute zodat vakken op verschillende niveaus en tempo gevolgde kunnen worden, zonder per se ingedeeld te zijn in één stroom binnen vmbo, mavo, havo of vwo.

Dit betekent dat ons onderwijs maatwerk is. Speciaal gericht op het niveau, de ambitie en de kwaliteiten van de individuele leerling. Een flexibele route waarmee de leerling het niveau waarop is ingestroomd kan overstijgen.

Met de individuele leerroute halen onze speciaal opgeleide docenten het beste in leerlingen naar boven en bereiden ze zo optimaal voor op de toekomst.

Technologie helpt ons

Op Winford werkt iedere leerling met een speciaal digitaal leersysteem. Ons digitale leersysteem ondersteunt en is een verlengde van de leraar. Zo detecteert het leersysteem of een leerling blijft hangen bij vragen of de lesstof te gemakkelijk is en juist bij moet schakelen. De verwerking van de lesstof verschilt per persoon en wordt individueel verwerkt. De leraar ziet ondertussen in het leersysteem waar de leerlingen zijn en hoe ze presteren, zodat goed begeleid kan worden.

Dit betekent overigens niet onze leerlingen eenzaam alleen maar achter de computer of tablet zitten. Tijdens de individuele leertrajecten kunnen ze juist gemakkelijk in aanraking komen met leerlingen van andere leeftijden en niveaus. Dit biedt extra kansen en meer ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden.

Per augustus 2019 heeft onze unieke school in Breda haar deuren geopend. Ingericht en gericht op de behoeften van het individu. Waar leerlingen gehoord worden en talenten ontwikkeld worden.

We vertellen u graag meer

Wilt u ingelicht worden over de mogelijkheden op het voortgezet onderwijs en meer informatie over onze unieke visie op het onderwijs? Onderwijsdeskundige en -specialist Kees van de Wouw neemt graag al uw vragen door en geeft u gratis en persoonlijk advies.

U kunt uw kind nu al inschrijven en onze instroom is niet gebonden aan leerjaar 1. In alle leerjaren kunnen leerlingen instromen totdat de groep vol is. Bij een volle groep wordt er gewerkt met een wachtlijst. Kleinschaligheid, aandacht en maatwerk zijn belangrijke kenmerken van onze school en daarom geldt ook dat we niet iedereen onbeperkt toe kunnen laten.

Kees van de Wouw
Onderwijsdeskundige