De tweejarige brugklas

Particulier voortgezet onderwijs

De schoolloopbaan van uw zoon of dochter is begonnen in het basisonderwijs en nu staan jullie voor een belangrijke keuze. Een keuze die bepalend is voor het verloop van de verdere schoolloopbaan en het leven wat daarop zal volgen.

Op twaalfjarige leeftijd wordt een leerling ingedeeld op VMBO, MAVO, HAVO of VWO en oriënteer je je op de beste school.

Niet iedere leerling is hetzelfde, maar toch vindt er een van de belangrijkste toetsingsmomenten op 12-jarige leeftijd plaats en word je in het hokje van vmbo, mavo, havo of vwo ingedeeld en dat is bepalend en meteen ook beperkend voor de onderwijsloopbaan.

We scheren leerlingen met verschillende talenten en vaardigheden over één kam en dat zorgt voor ongelijke kansen die mogelijk ook nog na schooltijd en tijdens de professionele carrière parten kunnen spelen.

 

Herkent u uw zoon of dochter bijvoorbeeld in een van de onderstaande voorbeelden?

  • Jong en speels of gewoon een laatbloeier
  • Een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie
  • Hoogbegaafd en hoeft zich weinig in te spannen om boven de klasgenoten uit te steken. Dit zijn vaak onderpresteerders die het zelfvertrouwen kwijt zijn en in een grote groep niet meteen opvallen;
  • Loopt op zijn tenen en scoort daardoor laag op de Cito-toets (terwijl het IQ iets anders zegt)

Niet alleen is de vroege selectie dan een probleem, maar kan je je wellicht ook zorgen maken over zittenblijven en de motivatie in het voortgezet onderwijs. U wilt voorkomen dat uw zoon of dochter opgaat in de massa.

De brugklas waarin leerlingen kunnen wennen of instromen is dan een oplossing, maar de meeste scholen zien juist een terugloop van brede brugklassen. Daardoor wordt er geen ruimte gegeven aan leerlingen met een eenduidig advies.

Waarom kan je als leerling trouwens niet een beetje MAVO en een beetje VWO zijn? Waarom worden jongeren op 12 jarige leeftijd al in een hokje gestopt? Dat hokje wordt ook niet bepaald aan de hand van de hoogste cijfers, maar juist de lagere cijfers bepalen welke leerweg het beste aansluit.

 

Onze opleidingen:

VWO

Winford Academy Breda

Bij Winford vinden we dit niet logisch en doen wij de dingen anders. Wij vinden zelfs dat het gewoon anders moet!

We hebben de 2-jarige brede brugklas voor alle niveau’s. Dat wil zeggen VMBO Kader & Gemengd, MAVO (VMBO-T), HAVO en VWO. Uniek in Nederland! Dit doen we zodat de leerlingen kunnen wennen aan het voortgezet onderwijs en vakken kunnen volgen op verschillende niveaus en in verschillend tempo. Onze leerlingen zitten niet gevangen op één weg, maar kunnen verschillende afslagen nemen en daarin motiveren wij hen. We willen onze leerlingen niet afremmen, maar juist stimuleren.

Iedere leerling volgt bij ons een individuele leerroute én wij gaan aan de slag met zijn of haar persoonlijke talentontwikkeling.

Zo gebruiken we de eerste 2 jaar van het voortgezet onderwijs om de sterke en mindere punten te ontdekken en pas aan het eind van het tweede jaar wordt de definitieve keuze gemaakt voor een afstudeerrichting.

Hierdoor stellen we de keuze voor de studierichting met 2 jaar uit en kunnen de leerlingen eerst rustig wennen aan het voortgezet onderwijs.

Per augustus 2019 heeft onze unieke school in Breda haar deuren geopend. Ingericht en gericht op de behoeften van het individu. Waar leerlingen gehoord worden en talenten ontwikkeld worden.

We vertellen u graag meer

Wilt u ingelicht worden over de mogelijkheden op het voortgezet onderwijs en meer informatie over onze unieke visie op het onderwijs? Onderwijsdeskundige en -specialist Kees van de Wouw neemt graag al uw vragen door en geeft u gratis en persoonlijk advies.

U kunt uw kind nu al inschrijven en onze instroom is niet gebonden aan leerjaar 1. In alle leerjaren kunnen leerlingen instromen totdat de groep vol is. Bij een volle groep wordt er gewerkt met een wachtlijst. Kleinschaligheid, aandacht en maatwerk zijn belangrijke kenmerken van onze school en daarom geldt ook dat we niet iedereen onbeperkt toe kunnen laten.

Kees van de Wouw
Onderwijsdeskundige