• darkblurbg

Op Winford Academy willen we alle talenten van onze leerlingen tot ontwikkeling brengen. Wij passen ons aan de leerling aan; niet andersom. De individuele doelen worden via verschillende leerwegen bereikt, waarbinnen wij meerdere didactische technieken aanbieden. Onze leermiddelen en leerwegen zijn volledig op het leren en ontwikkelen van het talent afgestemd. Kortom het individuele leren staat centraal. De groepen zijn dan ook klein; ze bestaan uit maximaal 12 leerlingen. Om het talent van de leerlingen optimaal te coachen monitoren we permanent de resultaten en leggen we dit zorgvuldig vast. Creativiteit en ondernemerschap staan hierbij hoog in het vaandel, wat terug te vinden is in ons leerprogramma. Al vanaf het eerste brugjaar schenken we hier veel aandacht aan, met altijd verrassende nieuwe onderwerpen. 

Zowel plezier en werkhouding worden hierbij bevorderd; de grootste kracht zit immers in de motivatie van de leerling. Iedere leerling heeft vanaf klas 1 zijn / haar persoonlijke ontwikkelingsplan op vakniveau.

 

 

 

Vanaf de basisschool kom je in onze tweejarige brugklas. Twee jaar extra de tijd om te kunnen kiezen en te werken aan jouw niveau. In deze twee jaar zitten de leerlingen in een gemengde klas met alle diverse niveaus. In het tweede leerjaar bepalen we de leerweg, zodat de leerling uiteindelijk in het derde leerjaar in de juiste leerweg wordt geplaatst.

Na de 2-jarige brugklas bieden wij:

2 praktijk gerichte vmbo leerwegen aan.

  • vmbo kader met de profielen economie en ondernemen en het profiel Media, Vormgeving & ICT. Een leerweg voor leerlingen die het liefst kennis opdoen door praktisch bezig te zijn.
  • vmbo gemengd ook hier met de profielen economie en ondernemen en het profiel Media, Vormgeving & ICT. Bedoeld voor leerlingen die meer met theorie bezig willen zijn. Je krijgt beroepsgerichte vakken en wat meer theorie.

Deze 4 jarige opleidingen leiden je uitstekend op voor vervolgonderwijs mbo niveau 3 en 4.

 

 

  • Mavo oftewel vmbo Theoretisch in de profielen Techniek en Economie. In vergelijking tot vmbo kader en vmbo gemengd doe je examen in een extra theorievak en heb je een keuze uit de praktijkvakken.

Een goede keuze is deze 4 jarige opleiding als je wilt doorstromen naar de havo of naar mbo niveau 4.

  • klas 3 havo/vwo en bovenbouw havo, vwo worden aangeboden in de profielen N&T met informatica, N&G met natuurkunde, Economie met bedrijfseconomie, Cultuur en maatschappij met tekenen, vormgeving en media.

Deze 5 en 6 jarige opleidingen leiden uitstekend op voor vele hbo en universitaire opleidingen.